Skip to main content

Obsah kurzů

Manažer dle ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001....ITIL Manažer

 • Kurzy jsou zaměřeny na získání základních poznatků, které byly v praxi úspěšně ověřeny na projektech EU v tuzemsku i zahraničí.
 • Kurzy zprostředkovávají znalosti a postupy v oblastech působení Versa Systems a jsou orientovány na praktické osvojení znalostí, čemuž napomáhá použití případových studií řešených účastníky kurzů individuální nebo skupinovou formou.
 • Všechny kurzy lze realizovat formou kurzů u zákazníka nebo jako veřejné kurzy ve vhodných prostorách. Díky modulární stavbě kurzů je možné jejich přizpůsobení specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků.
Formou kurzů u zákazníka nabízíme rovněž kombinované kurzy, které účastníkům umožní spojit teoretické znalosti dané oblasti s jejich praktickým uplatněním při použití odpovídajícího nástroje.
ITIL Manažer

Přípravný kurz k certifikační zkoušce CISA

 • Kurz Vás seznámí, pod vedením zkušeného mentora, se všemi pěti okruhy předmětu zkoušky, tj. (1) - The Process of Auditing IS, (2) - IT Governance and Management of IT, (3) - Information Systems Acquisition, Development and Implementation, (4) - Information Systems Operations, Maintenance and Support, (5) - Protection of Information Assets
 • Na případových studiích a praktických cvičeních si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze certifikační zkoušky
 • Kurz je určen pro všechny profesionály v oblasti ICT a ISMS, kteří se připravují na zkoušku CISA, dále auditorům v oblasti auditu ICT a ISMS, kteří se chtějí stát mezinárodními auditory pro ICT a ISMS potřebují získat certifikaci CISA a také pro pracovníky IT útvarů, kteří mají na starost informační bezpečnost a nebo se chtějí stát auditory ICT a ISMS pro různě bezpečnostní normy (napč. ISO 27001, PCI DSS apod.)
SKOL - CISA - PREP

Přípravný kurz k certifikační zkoušce CISM

 • Kurz Vás seznámí, pod vedením zkušeného mentora, se všemi čtyřmi okruhy předmětu zkoušky, tj. (1) - Information Security Governance, (2) - Information Risk Management and Complance, (3) - Information Security Program Development and Management, (4) - Information Security Incident Management
 • Na případových studiích a praktických cvičeních si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze certifikační zkoušky
 • Kurz je určen pro všechny profesionály v oblasti ICT a ISMS, kteří se připravují na zkoušku CISM, dále manažerům v oblasti bezpečnosti ICT a ISMS, kteří se chtějí stát mezinárodními manažery pro bezpečnost IS a také pro pracovníky IT útvarů, kteří mají na starosti informační bezpečnost a nebo se chtějí stát bezpečnostními manažery pro různé bezpečnostní normy (např. ISO 27001, PCI DSS apod.)
Kurz Vás zároveň seznámí jak se nejlépe připravit na certifikační zkoušku.
SKOL - CISM - PREP

Projektový management dle ISO 10006, PRINCE 2 s podporou MS Project

 • Kurz poskytuje praktický úvod do projektového managementu, provede Vás fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Seznámíte se se základy procesního přístupu při řízení projektů na základě metodik ISO 10006, PRINCE 2 a se základy používání nástroje MS Project. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt menšího rozsahu.
Kurz je zakončen písemným testem a získáním certifikátu.
SKOL-10-PM

Specialista pro bezpečnost při vývoji SW aplikací

 • Kurz poskytuje praktické návody a rady jak nastavit bezpečnost v celém průběhu životního cyklu návrhu a vývoje SW aplikací.
 • Budou prezentovány různé přístupy k zajištění bezpečného návrhu a vývoje.
 • Kurz představí základní rámec SDLC a SSDLC dle OWASP.
 • Provede Vás všemi fázemi životního cyklu návrhu a vývoje SW z pohledu bezpečnosti.
 • Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt menšího rozsahu v při aplikování bezpečnosti v životním cyklu návrhu a vývoje.
Kurz je zakončen písemným testem a získáním certifikátu.
SKOL-12-SSDLC

Manažer EMS dle ISO 14001:2015/Lead Implementer according to ISO 14001:2015 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO 14001:2015 a ISO 14004, výkladem jejich požadavků v kontextu systému managementu environmentu (EMS).
 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 14001:2015 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci EMS.
 • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 14001, ISO 31000 a ISO 14004.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer EMS". Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování EMS.
SKOL-14-ME

Interní auditor/Externí auditor pro EMS dle ISO 14001:2015 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu environmentu (EMS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat EMS dle požadavků normy ISO 14001:2015.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu EMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
 • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu EMS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora EMS. Tento kurz navazuje na kurz manager EMS dle ISO 14001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001 a ISO 19011.
SKOL-14-XA

Interní auditor dle ISO TS 16949/Lead Auditor according to ISO/TS 16949 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu jakosti v automobilovém průmyslu (QMS/TS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS/TS dle požadavků normy ISO TS 16949.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS/TS s jeho spcifickými požadavky s ohledem na požadavky automobilového průmyslu, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd. Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS/TS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS/TS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS dle ISO 9001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO TS 16949 a ISO 19011.
SKOL-16-IA

Manažer QMS dle ISO/TS 16949/Lead Implementer according to ISO/TS 16949 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO/TS 16949 a dalšími standardy pro management kvality v automobilovém průmyslu, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu kvality pro audtomotive.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 16949 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu kvality pro automobilový průmysl.
 • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 31000 a VDA.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer QMS/TS". Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování QMS/TS.
SKOL-16-MS

Interní auditor dle ISO/TS 16949/Lead Auditor according to ISO/TS 16949 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu kvality v automobilovém průmyslu (QMS/TS) s ohledem na uplatnění požadavků VDA a dalších standardů.
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS dle požadavků normy ISO 16949 a VDA.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS/TS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
 • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS/TS.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS/TS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS/TS dle ISO 16949. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 1694 a ISO 19011.

SKOL-16-XA

Auditor ITSM dle ISO/IEC 20000/Lead Auditor ITSM pro ISO 20000-1 - akreditace dle ISO 17024 ANSI

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu managementu služeb v IT (ITSM).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ITSM dle požadavků normy ISO/IEC 20000-1.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu ITSM, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd. Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu ITSM.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora ITSM. Tento kurz navazuje na kurz manager ITSM dle ISO 20000. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 20000-1 a ISO 20000-2.

SKOL-20-IA

Manažer ITSM dle 20000/ISO 20000 Lead Implementer

 • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO/IEC 20000-1 a 20000-2, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu dodávek služeb v IT.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO/IEC 20000-1 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěšně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu služeb v IT.
 • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 20000 a ITIL v 3.0.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát Manažer ITSM.

SKOL-20-MS

Management rizik dle ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005/ Lead Risk Manager - akreditace dle ANSI 17024

 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky norem ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005 pro úspěšnou implementaci procesu managementu rizik.
 • Kurz Vás naučí, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci managementu rizik.
 • První část kurzu je věnována celému procesu managementu rizik - jako jednomu ze základních procesů pro budování informační bezpečnosti (ISMS).
 • Vysvětlíme si základní požadavky, přístupy a metody v procesu managementu rizik.
 • Projdeme si krok za krokem analýzu a hodnocení rizik tak, jak se v praxi provádí.
 • V druhé části se seznámíme s procesem řízení rizik v ISMS, včetně tvorby plánů na řízení rizik, monitorování účinnosti těchto plánů atd.
 • Rovněž frekventanti dostanou přeled o některých automatizovaných nástrojích pro management rizik.
 • Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001.
 • Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát ISMS RA Specialista.

SKOL-27-AR

Expert pro bezpečnost aplikací dle ISO/IEC 27034/Lead Implementer according to ISO/IEC 27034 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • This five-day intensive course enables the participants to understand specific principles and concepts proposed by ISO/IEC 27034 for AS and understand how they can be implemented, step by step, to help organizations to develop, acquire, implement, use, and maintain trustworthy applications, according to their specific business context, at an acceptable cost.
 • More specifically, the ISO/IEC 27034 framework proposes components and processes to provide verifiable evidences that an application have reached and maintained a targeted level of trust as specified by the organization.
 • The responsibility of a Certified ISO/IEC 27034 Application Security Lead Implementer is to assist organizations to put in place required 27034 framework elements and guide the organization to integrate Application Security Controls (ASC) seamlessly throughout the life cycle of their applications.
 • AS applies not only to the software of an application but also to its other components and contributing factors that impact its security, such as its technological context, its regulatory context, its business context, its specifications, the sensitivity of its data, and the processes and actors supporting its entire life cycle.
SKOL-27-AS

Havarijní plánování a kontinuita v ISMS dle ISO 27001 a ISO 22301/Lead Implementer of BCMS based on ISO/IEC 22301 - akreditace dle ANSI 17024

 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky norem ISO/IEC 27001, BS 25999, PAS 77 a dalších pro úspěšnou implementaci procesu managementu kontinuity.
 • Kurz Vás naučí, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci managementu kontinuity.
 • První část kurzu je věnována celému procesu managementu kontinuity - jako jednomu ze zásadních procesů pro zachování a obnovu provozu organizace po havárií.
 • Vysvětlíme si základní požadavky, přístupy a metody v procesu managementu kontinuity, jeho budování, plánování, provozování a testování.
 • Projdeme si krok za krokem analýzu podnikatelských procesů z hlediska dopadů tak, jak se v praxi provádí.
 • V druhé části se seznámíme s procesem řízení BCM v ISMS, včetně tvorby plánů na řízení kontinuity, monitorování účinnosti těchto plánů atd.
 • Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001.
 • Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát Manažer BCM.

SKOL-27-BC

Auditor ISMS dle ISO/IEC 27001/Lead Auditor ISMS akreditace dle ISO 17024 ANSI

 • Jedná se o mezinárodně akreditovaný kurz dle ANSI ISO 17024.
 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti (ISMS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků norem ISO/IEC 27001, ISO 19011 a ISO 27006.
 • Seznámí Vás s procesem auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
 • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního i externího auditu ISMS.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát Lead auditora ISMS.Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.

SKOL-27-EA

Specialista forezní analýzy počítačových systémů/Computer Lead Forensic Examiner - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • This five-day intensive course enables the participants to develop the necessary expertise in mastering the computer forensics processes as specified in CLFE certification.
 • Participants will gain a thorough understanding of fundamental computer forensics, based on the best practices used to implement the forensics evidence recovery and analytical processes.
 • The CLFE certification focuses on core skills required to collect and analyze data from Windows, Mac OS X, Linux computer systems, as well as from mobile devices.
SKOL-27-FA

Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti (ISMS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků normy ISO/IEC 27001.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd. Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu ISMS.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora ISMS. Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.

SKOL-27-IA

Manažer pro řízení incidentů dle ISO 27035/Lead Incident Manager based on ISO 27035

 • Tento 3-denní kurz rozvíjí kompetence k dosažení efektivního modelu pro implementaci procesu managementu incidentů v organizaci, přičemž využívá doporučení z normy ISO/IEC 27035 jako referenčního standardu.
 • Je založen na praktických cvičeních, účastníci získají nezbytné znalosti a dovednosti pro řízení incidentů v informační bezpečnosti během celého jejich životního cyklu.
 • Během kurzu budete seznámeni s jednotlivými doporučeními normy ISO/IEC 27035.

Kurz je zakončen písemným testem a vydáním certifikátu Manažer incidentů.

SKOL-27-IM

Auditor ISMS pro ISO 19011, ISO 17025, ISO 27001, 27006, 27007

Jedná se o mezinárodně akreditovaný kurz ANSI dle ISO 17024.

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti (ISMS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků norem ISO/IEC 27001, ISO 19011 a ISO 27006.
 • Seznámí Vás s procesem auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
 • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního i externího auditu ISMS.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven akreditovaný certifikát LEAD AUDITOR ISMS. Kurz předpokládá alespoň základní znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.

SKOL-27-LA

Management rizik dle ISO/IEC 31000 a ISMS dle ISO/IEC 27005

 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky norem ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005 pro úspěšnou implementaci procesu managementu rizik.
 • Kurz Vás naučí, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci managementu rizik.
 • První část kurzu je věnována celému procesu managementu rizik - jako jednomu ze základních procesů pro budování informační bezpečnosti (ISMS). Vysvětlíme si základní požadavky, přístupy a metody v procesu managementu rizik. Projdeme si krok za krokem analýzu a hodnocení rizik tak, jak se v praxi provádí. V druhé části se seznámíme s procesem řízení rizik v ISMS, včetně tvorby plánů na řízení rizik, monitorování účinnosti těchto plánů atd.
 • Seznámíte se s automatizovanými nástroji pro management rizik.

Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát ISMS RA Specialista.

SKOL-27-MR

Manažer ISMS dle 27001/ISO 27001 Lead Implementer - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO/IEC 27001 a 27002, ale zároveň získáte certifikát „Manager ISMS“ po úspěšném absolvování závěrečného testu.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO/IEC 27001
 • Naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému informační bezpečnosti.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát Manažer ISMS.

SKOL-27-MS

Bezpečnostní expert/LEAD SCADA Security Professional - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Tento 5-denní intenzivní kurz rozvíjí u účastníků nezbytné znalosti pro plánování, návrh a implementaci efektivního programu ochrany SCADA systémů.
 • Účastníci kurzu se seznámí a budou schopni pochopit hrozby, zranitelnosti a rizika běžně se vyskytující v průmyslových systémech a naučí se, jak tato rizika řídit.
 • Hlavní důraz je na získání znalostí a dovedností vztahujících se k bezpečnosti SCADA/ICS systémů.

Kurz má akraditaci dle ISO/IEC 17024 a je zakončen certifikační zkouškou, která má mezinárodní platnost.

SKOL-27-SC LEAD SCADA

Manažer dle ISO/IEC 28000 (Supply Chain Security Management System - SCSMS) akreditace dle ISO 17024 ANSI

 • Kurz Vás seznámí s normamou ISO/IEC 28000, výkladem jejich požadavků v kontextu systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO/IEC 28000 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce.
 • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je náveznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 2800x.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer SCSMS dle ISO/IEC 28000".

SKOL-28-MS

Jak začít bezpečně a efektivně provozovat IT dle ISO/ IEC 270001 a ISO/IEC 20000-1

Kurz určen pro manažery, IT profesionály i běžné uživatele, aby se zorientovali v důvodech a postupech a opatřeních a zásadách, které je třeba aplikovat do společnosti, tak aby byl zabezpečen kvalitní a bezpečný chod IT služeb.
SKOL-2X-ZD

Manažer pro systémy řízení záznamů dle ISO 30301/Lead Implementer for Management System for Records based on ISO 30301 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • This five-day intensive course enables participants to develop the necessary expertise to support an organization in implementing and managing a Management System for Records (MSR) based on ISO 30301.
 • Participants will also gain a thorough understanding of best practices used to implement records management processes based on requirements from ISO 30301.
SKOL-30-SR

Interní auditor dle QMS ISO 9001

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu jakosti (QMS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS dle požadavků normy ISO 9001.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
 • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS dle ISO 9001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001 a ISO 19011.

SKOL-90-IA

Manažer kvality/Lead Implementer dle ISO 9001:2015 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO 9001:2015 a ISO 9004, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu kvality.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 9001:2015 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu kvality.
 • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 9001, ISO 31000 a ISO 9004.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer QMS". Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování QMS.

SKOL-90-QM

Interní/Externí auditor dle ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 Lead auditor - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

 • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu jakosti (QMS).
 • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS dle požadavků normy ISO 9001:2015.
 • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
 • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS dle ISO 9001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001 a ISO 19011.

SKOL-90-XA

Kurz CoBIT v. 5.0

Kurz CoBIT v. 5.0 poskytuje ucelený úvod do řízení v oblasti IT z pohledu managementu dle metodiky CobiT. CobiT je mezinárodně uznávaná metodika napomáhající propojit cíle IT s podnikatelskými cíli společnosti, definovat cíle jednotlivých činností IT a metriky. Tato metodika se často používá i pro audit procesů a služeb v managementu IT.

SKOL-COBIT-BC v.5.0 BasiC

Úvod do ITIL v.3.

 • Kurz je určen pro získání přehledu o základech ITSM, jednotlivých procesů ITIL a vzájemných vazbách mezi procesy.
 • Popisuje strukturu ITIL V3.
 • Dává přehled o významu jednotlivých ITIL procesů z hlediska návaznosti a použití při implementaci ITSM dle ISO/IEC 20000.
SKOL-ITIL-BF

Řízení podnikové IT architektury - TOGAF Basic

 • Kurz je určen pro IT architekty, IT management, IT analytiky a všechny, kteří se chtějí seznámit s metodami obsaženými v TOGAFU pro návrh, implementaci a řízení IT podnikové architektury.
 • Kurz Vás naučí, jak metody TOGAFu úspěšně aplikovat v praxi při návrhu, implementaci a řízení podnikové informatiky.
 • Kurz předpokládá znalosti fungování IT, IT procesů a informačních systémů.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát TOGAF Specialista.

SKOL-TOGAF-BC

Katalogové listy, prezentace