Skip to main content

Naši zákazníci

Budujeme úzké a dlouhotrvající vztahy s našimi zákazníky a partnery, abychom plnili jejich potřeby, jak nejlépe umíme.

Naši partneři

Versa Systems je specializovaná konzultační firma s orientací na management podnikatelských procesů, integrované systémy řízení a systémovou integraci. Při dodávkách našich řešení, produktů a služeb integrujeme zkušenosti z podnikatelských procesů, managementu změn a znalostí a ICT managementu s programovým a projektovým řízením, abychom poskytovali efektivní, podnikové řešení našim zákazníkům.

 • Naší strategií je poskytovat řešení "ON DEMAND", tzn., že se snažíme řešit požadavky a problémy našich zákazníků, s kterými si neví rady. Vůči zákazníkům se řídíme heslem: „Popište nám svůj problém a my ho za Vás vyřešíme"
 • Naše řešení přináší zákazníkům konkurenční výhodu, zvyšují efektivitu jejich procesů, snižují náklady a podporují jejich neustálý růst.
 • Dlouholetá přítomnost na trhu a množství realizovaných projektů v tuzemsku i v zahraničí řadí společnost Versa Systems mezi vedoucí společnosti v oboru.

Krédo Versa Systems

Jestliže chceme radit ostatním, jak implementovat integrované systémy řízení, měli bychom si to vyzkoušet nejdříve sami na sobě.

Etický kodex

Při všech svých podnikatelských činnostech se řídíme Etickým kodexem, který je závazný pro všechny naše pracovníky a partery.

Podporujeme
 • Každý rok finančně přispíváme na výzkumné projekty ISACA (Information Systems Audit and Control Association).
 • Katedru kontroly a řízení jakosti VŠB TÚ Ostrava
 • Lyžařský oddíl SKI Bílá

O nás

Náš systém řízení je certifikován podle následujících mezinárodních norem

ISO 9001

Pro oblasti:

 • Konzultační služby v oblasti podnikového poradenství a managementu podnikových procesů - BPM
 • Konzultační služby v oblasti systémové integrace systémů managementu
 • Konzultační služby v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti
 • Poskytování produktů a služeb v oblasti projektového a programového managementu
ISO 27001

Pro oblasti:

 • Konzultační služby v oblasti podnikového poradenství a managementu podnikových procesů - BPM
 • Konzultační služby v oblasti systémové integrace systémů managementu
 • Konzultační služby v oblasti kybernetické a informaéni bezpečnosti
 • Poskytování produktů a služeb v oblasti projektového a programového managementu
ISO 20000

Pro oblasti:

 • Poskytování služeb v oblasti monitorování a správy it infrastruktury , včetně monitorování informační bezpečnosti
 • Poskytování služeb v oblasti managementu bezpečnosti informací, iformační a kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti ics/scada.
 • Poskytování služeb v oblasti testování a auditů informační a kybernetické bezpečnosti
 • jsme certifikováni Národním bezpečnostním úřadem na st. "TAJNÉ"
 • jsme schváleným poskytovatelem a integrátorem bezpečnostních řešení OUTPOST 24 v oblasti testů zranitelností a penetračních testů, jakož i testování dle PCI DSS, MasterCard a VISA
 • jsme schváleným školicím partnerem PECB pro pořádání akreditovaných kurzů dle ISO 17024
 • jsme pojištěni za škody způsobené podnikatelskou činností až do výše 10 mil. KČ
Dbáme na zvyšování své profesionální úrovně

Významní zákazníci

LogoSpolečnostPopis reference
AT COMPUTERS a.s.
Konzultační činnost v rámci přípravy k certifikaci systému managementu jakosti pro Nákup, vývoj, výroba a prodej PC dle ČSN EN ISO 9001
Autocont a.s.
Zavádění systému managementu jakosti pro Výroba PC a výstavby servisní sítě dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 9002
PPL CZ s.r.o.
Budování systému managementu jakosti pro činnost Expresní přeprava balíkového zboží a příprava k certifikaci dle ČSN EN ISO 9001
SITA Ecotech, s.r.o.
Příprava k certifikaci systému managementu jakosti a EMS pro činnost Dekontaminace zeminy a zpracování odpadů dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001
KOVONA SYSTEM, a.s.
Smlouva o provedení školení interních auditorů.
RWE Transgas, a.s.
Konzultace k ISMS - přípravná fáze nového projektu. Implementace ISMS dle ISO 27001
ŠKODA AUTO a.s.
Audit systému informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001. „Analýza dopadů – BIA (Business Impact Analysis) v podmínkách ŠKODA - AUTO“ - provedení analýzy dopadů nad všemi kritickými procesy a aplikacemi v koncernu ŠKODA - AUTO. Analýza rizik dle ISO/IEC 27005 - provedení školení pro vybrané pracovníky ŠKODA - AUTO.
Česká pošta, s.p.
Odborná příprava k certifikaci integrovaného systému managementu jakosti a bezpečnosti informací pro poskytování informačních služeb v oblasti veřejných zakázek, veřejných dražeb a ostatních nabídek dle ISO 9001 a ISO/IEC 27001 (Pracoviště centrální adresy a Uveřejňovacího subsystému Informačního systému o veřejných zakázkách (OZ VAKUS Vítkov)
České dráhy, a.s.

Vstupní analýza systému bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

 • SDC - Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Jihlava
 • SŽG - Praha, Olomouc, SŽE - Hradec Králové