Skip to main content

Outsourcing

Outsourcing systémů řízení

Poskytujeme outsourcingové služby v oblasti správy a údržby implementovaných systémů řízení, podnikových procesů, projektového management a interních auditů, které pomáhají klientům zvyšovat flexibilitu a efektivitu, snižovat náklady a maximalizovat produktivitu práce. Jedná se o komplexní zajištění outsourcingu našimi specialisty ve výše uvedených oblastech.

 Jedná se např. o outsourcing následujících činností:

  1. Služba manažera integrovaného systému řízení.
  2. Služba interního auditora.
  3. Služba projektového manažera nebo projektové kanceláře
  4. Služba manažera kybernetické a informařní bezpečnosti nebo auditora kybernetické bezpečnosti
  5. Služba pověřence pro ochranu osobních údajů
  6. Provádění bezpečnostního testování atd.