Nová vyhláška č. 82/2018 k zákonu o kybernetické bezpečnosti

Cybersecurity novel

Jak asi mnozí z vás zaregistrovali od 27. května 2018 vstoupila v platnost nová vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, tzv. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti (č. 82/2018 Sb.). A tak jak již v loňském roce vydaná novela zákona o kybernetické bezpečnosti, podstatným způsobem rozšířila okruh tzv. povinných osob, tak i nová vyhláška o kybernetické bezpečnosti významným způsobem mění požadavky vztahující se na povinné osoby.Tato vyhláška, definuje požadavky na:

  • obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace
  • management rizik, včetně řízení aktiv
  • obsah a rozsah bezpečnostních opatření
  • management kybernetických bezpečnostních incidentů,
  • postup pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,
  • oznámení o provedení opatření k nápravě a jeho výsledku,
  • typy a obsah bezpečnostních politik, ..atd.

Co je podstatné pro povinné osoby, že musí požadavky zákona a vyhlášky implementovat do 1 roku od zveřejnění zákona, resp. vyhlášky.

Pokud si nevíte rady, jak naplnit jednotlivé požadavky zákona nebo vyhlášky o kybernetické bezpečnosti náš tým odborníků Vám pomůže nejen se správnou implementací a tím splněním požadavků této nové legislativy, ale pomůže Vám i navrhnout taková bezpečnostní opatření, která co nejefektivněji zajistí splnění souladu s vyhláškou ve Vaší praxi.

Pokud nevíte, zda se Vás tato legislativa týká, neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Rádi Vám pomůžeme s odpovědí na tuto otázku.