Interní audity

Interní audity

Outsourcing interních auditů

Provádění interních auditů systémů, procesů i výrobků.

Provádíme vstupní a rozdílové analýzy a audity současného stavu systému řízení organizace vůči požadavkům nejčastěji používaných norem a zákono, jako např. ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 22301, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000, ISO 10006, PCI DSS, zák..č. 101/2000  atd.

Cíle úvodní analýzy je prověřit úroveň systému řízení organizace, plnění legislativních požadavků, posoudit procesy organizace a stav používané dokumentace. Na základě výsledků vstupní analýzy se může organizace rozhodnout, zda bude implementovat některý ze systémů řízení podle vybrané normy a následně nechat takto implementovaný systém certifikovat nezávislou třetí stranou - certifikačním orgánem.

V rámci následného fungování již implementovaného systému je nutné minimálně 1xročně provést interní audit celého systému. Realizaci tohoto auditu je vhodné svěřit externí, zkušené firmě, která disponuje profesionálními auditory.

Versa Systems disponuje kvalifikovanými auditory (IRCA, EOQ, CISA atd.), kteří jsou schopni realizovat interní audity dle Vámi zvoleného standardu.

Zajišťujeme interní audity systémů, procesů i výrobků, týkající se systémů:

  • managementu kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
  • informační bezpečnosti (ISO/IEC 27001, PCI DSS, NIST atd.)
  • managementu služeb v IT (ISO/IEC 20000, ITIL, atd.)
  • environmentálního managementu (ISO 14001)
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001).
  • audity dle standardu CoBIT
  • audity legislativní shody (zák. 101/2000 Sb., BS 10012, ISVS dle zák. č. 365/2000 Sb.)
  • systému řízení společenské odpovědnosti podle normy SA8000
  • systému managementu continuity dle ISO/IEC 22301 aj.
  • zákaznické audity, kdy na základě požadavků výrobců nebo odběratelů jsme schopni auditovat jejich dodavatele.
Versa Systems je schopna provádět audity shody dle PCI.