Proteus

Proteus

Monitorování a kontrola shody v ISMS

Komplexní systém pro provoz, monitorování a kontrolu shody v ISMS

Proteus® je komplexní systém, který obsahuje:

  • on-line analýzu shody
  • rozdílovou (Gap) analýzu
  • analýzu dopadů na podnikání (BIA)
  • hodnocení rizik
  • management kontinuity podnikání
  • incident management
  • asset Management
  • organizační role
  • soubor politik a akčních plánů, to vše z pohledu managementu informační bezpečnosti!
Proteus® umožňuje manažerům informační bezpečnosti dosažení shody s požadavky ISO 27001, legislativou a obchodní strategií společnosti.