SKOL-ITIL-BF Úvod do ITIL v.3.

  • Kurz je určen pro získání přehledu o základech ITSM, jednotlivých procesů ITIL a vzájemných vazbách mezi procesy.
  • Popisuje strukturu ITIL V3.
  • Dává přehled o významu jednotlivých ITIL procesů z hlediska návaznosti a použití při implementaci ITSM dle ISO/IEC 20000.