SKOL-COBIT-BC v.5.0 BasiC

Kurz CoBIT v. 5.0 poskytuje ucelený úvod do řízení v oblasti IT z pohledu managementu dle metodiky CobiT. CobiT je mezinárodně uznávaná metodika napomáhající propojit cíle IT s podnikatelskými cíli společnosti, definovat cíle jednotlivých činností IT a metriky. Tato metodika se často používá i pro audit procesů a služeb v managementu IT.