SKOL - CISM - PREP Přípravný kurz k certifikační zkoušce CISM

  • Kurz Vás seznámí, pod vedením zkušeného mentora, se všemi čtyřmi okruhy předmětu zkoušky, tj. (1) - Information Security Governance, (2) - Information Risk Management and Complance, (3) - Information Security Program Development and Management, (4) - Information Security Incident Management
  • Na případových studiích a praktických cvičeních si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze certifikační zkoušky
  • Kurz je určen pro všechny profesionály v oblasti ICT a ISMS, kteří se připravují na zkoušku CISM, dále manažerům v oblasti bezpečnosti ICT a ISMS, kteří se chtějí stát mezinárodními manažery pro bezpečnost IS a také pro pracovníky IT útvarů, kteří mají na starosti informační bezpečnost a nebo se chtějí stát bezpečnostními manažery pro různé bezpečnostní normy (např. ISO 27001, PCI DSS apod.)
Kurz Vás zároveň seznámí jak se nejlépe připravit na certifikační zkoušku