SKOL-90-QM Manažer kvality/Lead Implementer dle ISO 9001:2015 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO 9001:2015 a ISO 9004, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu kvality.
  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 9001:2015 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu kvality.
  • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 9001, ISO 31000 a ISO 9004.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer QMS". Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování QMS.