SKOL-90-IA Interní auditor QMS dle ISO 9001

  • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu jakosti (QMS).
  • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS dle požadavků normy ISO 9001.
  • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
  • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS dle ISO 9001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001 a ISO 19011.