SKOL-2X-ZD Jak začít bezpečně a efektivně provozovat IT dle ISO/ IEC 270001 a ISO/IEC 20000-1

Kurz určen pro manažery, IT profesionály i běžné uživatele, aby se zorientovali v důvodech a postupech a opatřeních a zásadách, které je třeba aplikovat do společnosti, tak aby byl zabezpečen kvalitní a bezpečný chod IT služeb.