SKOL-28-MS Manažer dle ISO/IEC 28000 (Supply Chain Security Management System - SCSMS) akreditace dle ISO 17024 ANSI

  • Kurz Vás seznámí s normamou ISO/IEC 28000, výkladem jejich požadavků v kontextu systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce.
  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO/IEC 28000 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce.
  • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je náveznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 2800x.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer SCSMS dle ISO/IEC 28000".