SKOL-27-SC LEAD SCADA bezpečnostní expert/LEAD SCADA Security Professional - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Tento 5-denní intenzivní kurz rozvíjí u účastníků nezbytné znalosti pro plánování, návrh a implementaci efektivního programu ochrany SCADA systémů.
  • Účastníci kurzu se seznámí a budou schopni pochopit hrozby, zranitelnosti a rizika běžně se vyskytující v průmyslových systémech a naučí se, jak tato rizika řídit.
  • Hlavní důraz je na získání znalostí a dovedností vztahujících se k bezpečnosti SCADA/ICS systémů.
Kurz má akraditaci dle ISO/IEC 17024 a je zakončen certifikační zkouškou, která má mezinárodní platnost.