SKOL-27-LA Auditor ISMS dle ISO 19011, ISO 17025, ISO 27001, 27006, 27007

Jedná se o mezinárodně akreditovaný kurz ANSI dle ISO 17024.
  • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti (ISMS).
  • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků norem ISO/IEC 27001, ISO 19011 a ISO 27006.
  • Seznámí Vás s procesem auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
  • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního i externího auditu ISMS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven akreditovaný certifikát LEAD AUDITOR ISMS. Kurz předpokládá alespoň základní znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.