SKOL-27-IM Manažer pro řízení incidentů dle ISO 27035/Lead Incident Manager based on ISO 27035

  • Tento 3-denní kurz rozvíjí kompetence k dosažení efektivního modelu pro implementaci procesu managementu incidentů v organizaci, přičemž využívá doporučení z normy ISO/IEC 27035 jako referenčního standardu.
  • Je založen na praktických cvičeních, účastníci získají nezbytné znalosti a dovednosti pro řízení incidentů v informační bezpečnosti během celého jejich životního cyklu.
  • Během kurzu budete seznámeni s jednotlivými doporučeními normy ISO/IEC 27035.
Kurz je zakončen písemným testem a vydáním certifikátu Manažer incidentů.