SKOL-27-IA Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001

  • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti (ISMS).
  • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků normy ISO/IEC 27001.
  • Seznámí Vás s procesem interního auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd. Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu ISMS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora ISMS. Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.