SKOL-27-BC Havarijní plánování a kontinuita v ISMS dle ISO 27001 a ISO 22301/Lead Implementer of BCMS based on ISO/IEC 22301 - akreditace dle ANSI 17024

  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky norem ISO/IEC 27001, BS 25999, PAS 77 a dalších pro úspěšnou implementaci procesu managementu kontinuity.
  • Kurz Vás naučí, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci managementu kontinuity.
  • První část kurzu je věnována celému procesu managementu kontinuity - jako jednomu ze zásadních procesů pro zachování a obnovu provozu organizace po havárií.
  • Vysvětlíme si základní požadavky, přístupy a metody v procesu managementu kontinuity, jeho budování, plánování, provozování a testování.
  • Projdeme si krok za krokem analýzu podnikatelských procesů z hlediska dopadů tak, jak se v praxi provádí.
  • V druhé části se seznámíme s procesem řízení BCM v ISMS, včetně tvorby plánů na řízení kontinuity, monitorování účinnosti těchto plánů atd.
  • Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001.
  • Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát Manažer BCM.