SKOL-27-AR Management rizik dle ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005/ Lead Risk Manager - akreditace dle ANSI 17024

  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky norem ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005 pro úspěšnou implementaci procesu managementu rizik.
  • Kurz Vás naučí, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci managementu rizik.
  • První část kurzu je věnována celému procesu managementu rizik - jako jednomu ze základních procesů pro budování informační bezpečnosti (ISMS).
  • Vysvětlíme si základní požadavky, přístupy a metody v procesu managementu rizik.
  • Projdeme si krok za krokem analýzu a hodnocení rizik tak, jak se v praxi provádí.
  • V druhé části se seznámíme s procesem řízení rizik v ISMS, včetně tvorby plánů na řízení rizik, monitorování účinnosti těchto plánů atd.
  • Rovněž frekventanti dostanou přeled o některých automatizovaných nástrojích pro management rizik.
  • Tento kurz navazuje na kurz manager ISMS dle ISO 27001.
  • Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO 27001 a ISO 27002.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát ISMS RA Specialista.