SKOL-20-MS Manažer ITSM dle 20000/ISO 20000 Lead Implementer

  • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO/IEC 20000-1 a 20000-2, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu dodávek služeb v IT.
  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO/IEC 20000-1 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěšně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu služeb v IT.
  • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 20000 a ITIL v 3.0.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát Manažer ITSM.