SKOL-16-XA Interní auditor pro ISO/TS 16949/Lead Auditor according to ISO/TS 16949 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu kvality v automobilovém průmyslu (QMS/TS) s ohledem na uplatnění požadavků VDA a dalších standardů.
  • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS dle požadavků normy ISO 16949 a VDA.
  • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS/TS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
  • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS/TS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS/TS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS/TS dle ISO 16949. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 1694 a ISO 19011.