SKOL-16-MS Manažer QMS pro ISO/TS 16949/Lead Implementer according to ISO/TS 16949 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO/TS 16949 a dalšími standardy pro management kvality v automobilovém průmyslu, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu kvality pro audtomotive.
  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 16949 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu kvality pro automobilový průmysl.
  • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 31000 a VDA.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer QMS/TS". Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování QMS/TS.