SKOL-16-IA Interní auditor dle ISO TS 16949/Lead Auditor according to ISO/TS 16949 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu jakosti v automobilovém průmyslu (QMS/TS).
  • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat QMS/TS dle požadavků normy ISO TS 16949.
  • Seznámí Vás s procesem interního auditu QMS/TS s jeho spcifickými požadavky s ohledem na požadavky automobilového průmyslu, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd. Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu QMS/TS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora QMS/TS. Tento kurz navazuje na kurz manager QMS dle ISO 9001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001, ISO TS 16949 a ISO 19011.