SKOL-14-XA Interní auditor/Externí auditor pro EMS dle ISO 14001:2015 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému managementu environmentu (EMS).
  • Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat EMS dle požadavků normy ISO 14001:2015.
  • Seznámí Vás s procesem interního auditu EMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd.
  • Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu EMS.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát interního auditora EMS. Tento kurz navazuje na kurz manager EMS dle ISO 14001. Kurz předpokládá znalosti následujících norem: ISO 9001 a ISO 19011.