SKOL-14-ME Manažer EMS pro ISO 14001:2015/Lead Implementer according to ISO 14001:2015 - akreditovaný kurz dle ANSI 17024

  • Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO 14001:2015 a ISO 14004, výkladem jejich požadavků v kontextu systému managementu environmentu (EMS).
  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 14001:2015 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci EMS.
  • Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 14001, ISO 31000 a ISO 14004.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát "Manažer EMS". Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování EMS.