SKOL-12-SSDLC Specialista pro bezpečnost při vývoji SW aplikací

  • Kurz poskytuje praktické návody a rady jak nastavit bezpečnost v celém průběhu životního cyklu návrhu a vývoje SW aplikací.
  • Budou prezentovány různé přístupy k zajištění bezpečného návrhu a vývoje.
  • Kurz představí základní rámec SDLC a SSDLC dle OWASP.
  • Provede Vás všemi fázemi životního cyklu návrhu a vývoje SW z pohledu bezpečnosti.
  • Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt menšího rozsahu v při aplikování bezpečnosti v životním cyklu návrhu a vývoje.
Kurz je zakončen písemným testem a získáním certifikátu.