SKOL-10-PM Projektový management dle ISO 10006, PRINCE 2 s podporou MS Project

  • Kurz poskytuje praktický úvod do projektového managementu, provede Vás fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Seznámíte se se základy procesního přístupu při řízení projektů na základě metodik ISO 10006, PRINCE 2 a se základy používání nástroje MS Project. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt menšího rozsahu.
Kurz je zakončen písemným testem a získáním certifikátu.