ITIL,Manažer ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001....

  • Kurzy jsou zaměřeny na získání základních poznatků, které byly v praxi úspěšně ověřeny na projektech EU v tuzemsku i zahraničí.
  • Kurzy zprostředkovávají znalosti a postupy v oblastech působení Versa Systems a jsou orientovány na praktické osvojení znalostí, čemuž napomáhá použití případových studií řešených účastníky kurzů individuální nebo skupinovou formou.
  • Všechny kurzy lze realizovat formou kurzů u zákazníka nebo jako veřejné kurzy ve vhodných prostorách. Díky modulární stavbě kurzů je možné jejich přizpůsobení specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků.
Formou kurzů u zákazníka nabízíme rovněž kombinované kurzy, které účastníkům umožní spojit teoretické znalosti dané oblasti s jejich praktickým uplatněním při použití odpovídajícího nástroje.