DMS Správa dokumentace

DMS Správa dokumentace

Systém elektronické správy dokumentace

DMSPaket

Systém elektronické správy dokumentace DMS_Paket je určen pro komplexní správu a management dokumentace zejména v organizacích, které používají řízenou dokumentaci podle příslušných systémových norem a kladou důraz na soulad firemních procesů s legislativou platnou v České republice. DMS_Paket lze charakterizovat jako systémové prostředí, které umožňuje vytvoření, příjem, manipulaci, uložení, výběr a kontrolovaný oběh dokumentů.

Systém elektronické správy dokumentace DMS_Paket zajišťuje řízený oběh dokumentů (workflow) dle požadavku uživatele. DSM_Paket zajišťuje automatizaci procesu, během kterého jsou dokumenty předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle definovaných firemních pravidel. Přispívá ke změně podnikových procesů, zlepšuje organizaci a kvalitu práce s dokumenty. Zavedením standardních postupů pro správu informací a dokumentů zvyšuje efektivitu práce. Pracovní postupy řízení jsou uchovány v systému a nejen ve směrnicích organizace. Vyřizování jednotlivých případů se značně urychlí. Zlepší se rovněž vytěžování dat a informací.

Cílem implementace DMS_Paketu je poskytnout okamžitý přístup ke správným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Lze tedy snadno získat informace, kde a pod jakou identifikací jsou dokumenty uloženy, kdo je jejich autorem, kolik různých verzí dokumentů existuje a kdo k nim má přístupová práva a jaká.

DMS_Paket umožňuje řídit celý životní cyklus dokumentů a plně odpovídá požadavkům platné legislativy a systémových norem, jako např. ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 atd.