AdminGuard

AdminGuard

Monitorování aktivit administrátorů

AdminGuard (EAG) je SW pro monitorování aktivit správců a administrátorů. Enterprise AdminGuard™ (EAG) usnadňuje zachycení a přezkoumání aktivit administrátorů.
  • Tento unikátní produkt dává organizaci nástroj pro audit a zabezpečení Windows serverů před jejich potenciálním nesprávným užitím ze strany adminů.
  • Může zároveň pomoci při rekonstrukci provozních chyb tím, že má auditní záznamy o všech aktivitách před výskytem chyby. (např. úmyslné nebo neúmyslné chyby jako smazání souborů, modifikace databáze, formátování HD atd.).
  • EAG vytváří odpovědnost mezi systémovými adminy, operátory a správci databází tím, že zaznamenává jakékoli jejich aktivity do auditních záznamů.
EAG funguje jako virtuální videorekordér, který umožňuje záznam všech aktivit prováděných administrátory. Tyto záznamy pak mohou být přezkoumávány nezávislými pracovníky.