Ochrana osobních údajů

Používání serveru www.versasys.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník serveru zájem využít také některé speciální služby serveru www.versasys.cz, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.
Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.versasys.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost Versa Systems s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.versasys.cz ochránila.

Použití registračních informací:

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Versa Systems s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Server www.versasys.cz a jeho provozovatel, společnost Versa Systems s.r.o., si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.versasys.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.versasys.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Společnost Versa Systems s.r.o. učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.versasys.cz před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Rozšíření požadovaných informací:

  • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.versasys.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
  • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.versasys.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.versasys.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Práva uživatele serveru www.versasys.cz

Podle Nařízení má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost Versa Systems s.r.o.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.