Profil společnosti

Profil společnosti

Jsme specializovaná konzultační firma

 • Versa Systems je specializovaná konzultační firma s orientací na management podnikatelských procesů, integrované systémy řízení a systémovou integraci. Při dodávkách našich řešení, produktů a služeb integrujeme zkušenosti z podnikatelských procesů, managementu změn a znalostí a ICT managementu s programovým a projektovým řízením, abychom poskytovali efektivní, podnikové řešení našim zákazníkům.
 • Naší strategií je poskytovat řešení "ON DEMAND", tzn., že se snažíme řešit požadavky a problémy našich zákazníků, s kterými si neví rady. Vůči zákazníkům se řídíme heslem: „Popište nám svůj problém a my ho za Vás vyřešíme"
 • Naše řešení přináší zákazníkům konkurenční výhodu, zvyšují efektivitu jejich procesů, snižují náklady a podporují jejich neustálý růst.
 • Dlouholetá přítomnost na trhu a množství realizovaných projektů v tuzemsku i v zahraničí řadí společnost Versa Systems mezi vedoucí společnosti v oboru.

Krédo Versa Systems

 • Jestliže chceme radit ostatním, jak implementovat integrované systémy řízení, měli bychom si to vyzkoušet nejdříve sami na sobě.

Zásada: "All in right time" = vše dělat ve správném čase.

Etický kodex

 • Při všech svých podnikatelských činnostech se řídíme Etickým kodexem, který je závazný pro všechny naše pracovníky a partery.

Naši partneři

 • PECB (https://www.pecb.com) Professional Evaluation and Certification Board Canada, USA - společnost zabývající se certifikovanými školeními personálu v oblasti systémů řízení a certifikací auditorů, implementátorů a specialistů v jednotlivých systémech řízení dle standardů ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 14001, ISO 22301, ISO 31000 atd, všechna školení mají akreditaci ANSI dle ISO 17024
 • V4S - Verification 4 Systems Ltd. (www.v4systems.cz) - mezinárodní certifikační orgán, zabývající se certifikacemi systémů řízení, testováním, inspekční činností a školeními
 • QMS Austrálie (http://www.qms.com.au) - mezinárodní certifikační orgán, zabývající se certifikacemi systémů řízení
 • OUTPOST24 (http://www.outpost24.com) - významný, schválený dodavatel (MasterCard, VISA) řešení pro testování zranitelností
 • Zoho Corporation (http://www.manageengine.com) - kalifornská společnost, která dodává SW aplikace pro monitorování IT infrastruktury v reálném čase

Podporujeme

Podporujeme různé zájmové, spotovní, kulturní i výzkumné projekty a uskupení

Podpora sportu

 • Podporujeme oddíl cyklistiky A-bike Ostrava

Podpora vzdělávání

 • Podporujeme Katedru kontroly a řízení jakosti VŠB TÚ Ostrava

Podpora kultury

 • Pohádkový hrad Brumov - grande zábavné odpoledne pro děti na středověkém hradu na jihovýchodním Valašsku. Již několik let sponzorujeme tuto naučně zábavnou akci pro děti.

Podpora výzkumu.

 • Podporujeme výzkumné projekty ISACA. Každý rok finančně přispíváme na výzkumné projekty ISACA (Information Systems Audit and Control Association).