Certifikáty

Certifikáty

Dbáme na zvyšování své profesionální úrovně

Náš systém řízení je certifikován podle následujících mezinárodních norem:

Bronze Authorized Logo V

 • ISO 9001 – pro oblast
  • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI PODNIKOVÉHO PORADENSTVÍ A MANAGEMENTU PODNIKOVÝCH PROCESŮ - BPM
  • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI SYSTÉMOVÉ INTEGRACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
  • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROJEKTOVÉHO A PROGRAMOVÉHO MANAGEMENTU
 • ISO 27001 – pro oblasti:
  • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI PODNIKOVÉHO PORADENSTVÍ A MANAGEMENTU PODNIKOVÝCH PROCESŮ - BPM
  • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI KYBERNETICKÉ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
  • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI SYSTÉMOVÉ INTEGRACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
 • ISO 20000 pro oblasti:
  • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI MONITOROVÁNÍ A SPRÁVY IT INFRASTRUKTURY , VČETNĚ MONITOROVÁNÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
  • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ, IFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTI ICS/SCADA.
  • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI TESTOVÁNÍ A AUDITŮ INFORMAČNÍ A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
 • jsme certifikováni Národním bezpečnostním úřadem na st. "TAJNÉ"
 • jsme schváleným poskytovatelem a integrátorem bezpečnostních řešení OUTPOST 24 v oblasti testů zranitelností a penetračních testů, jakož i testování dle PCI DSS, MasterCard a VISA
 • jsme schváleným školicím partnerem PECB pro pořádání akreditovaných kurzů dle ISO 17024
 • jsme pojištěni za škody způsobené podnikatelskou činností až do výše 10 mil. KČ

Výpis z obchodního rejstříku | strana 1
Výpis z obchodního rejstříku | strana 2
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 1
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 2
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 3
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 4
Národní bezpečnostní úřad České Republiky
Rejstřík trestů právnických osob | strana 1
Rejstřík trestů právnických osob | strana 2
Certifikát ISO 9001 CQS | česká verze
Certifikát ISO 9001 CQS | anglická verze
Certifikát ISO 9001 IQNET
Certifikát ISO 27001 CQS | česká verze
Certifikát ISO 27001 CQS | anglická verze
Certifikát ISO 27001 IQNET
Certifikát ISO 2000 CQS | česká verze
Certifikát ISO 2000 CQS | anglická verze
Certifikát ISO 2000 IQNET
Certifikát ISO 2000 iTSMF CQS | anglická verze
Certifikát ISO 2000 iTSMF CQS | česká verze
Certifikát BSi
Certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu
Certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu