Certifikáty

Certifikáty

Dbáme na zvyšování své profesionální úrovně

Náš systém řízení je certifikován podle následujících mezinárodních norem:

Bronze Authorized Logo V

 • ISO 9001 – pro oblast
  • KONZULTACE, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A IMPLEMENTACE V OBLASTECH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ
  • ISO 27001 – pro oblasti:
   • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI QMS, EMS, BOZP A ISMS
   • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI DMS, CRM, PROJEKTOVÉHO A PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU
   • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI SYSTÉMOVÉ INTEGRACE
  • ISO 20000 - pro předmět:
   • PODPORA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI MONITOROVÁNÍ A IT INFRASTRUKTURY
   • KONZULTAČNÍ SLUŽBY V OBLASTI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

microsoft partner network

 • Jsme certifikováni Národním bezpečnostním úřadem na st. "TAJNÉ"
 • Jsme Microsoft Silver Partner pro kompetenci: "Project and Portfolio Management"
 • Jsme schváleným dodavatelem do státní správy - SKD
 • Jsme schváleným poskytovatelem a integrátorem bezpečnostních řešení OUTPOST 24 v oblasti testů zranitelností a penetračních testů, jakož i testování dle PCI DSS, MasterCard a VISA
 • Jsme schváleným školicím partnerem PECB pro pořádání akreditovaných kurzů dle ISO 17024
 • Jsme pojištěni za škody způsobené podnikatelskou činností až do výše 10 mil. KČ

 

Výpis z obchodního rejstříku | strana 1
Výpis z obchodního rejstříku | strana 2
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 1
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 2
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 3
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů | strana 4
Národní bezpečnostní úřad České Republiky
Rejstřík trestů právnických osob | strana 1
Rejstřík trestů právnických osob | strana 2
Certifikát ISO 9001 CQS | česká verze
Certifikát ISO 9001 CQS | anglická verze
Certifikát ISO 9001 IQNET
Certifikát ISO 27001 CQS | česká verze
Certifikát ISO 27001 CQS | anglická verze
Certifikát ISO 27001 IQNET
Certifikát ISO 2001 CQS | česká verze
Certifikát ISO 2001 CQS | anglická verze
Certifikát ISO 2001 IQNET
Certifikát BSi
Certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu
Certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu
Konzultační služby v oblasti podnikového poradenství ISŘ a systémové integrace systémů managementu
Profesional Evalution and certification Board (ATP)

Členství v asociacích a zájmových sdruženích.

 • BSI (British Standard Institution) – instituce pro normy a standardy v UK
 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association) - mezinárodní asociace zabývající se problematikou IT Governance