Hodnocení dodávek služeb

CMMI-SVC - Capability Maturity Model Integration for Services

Dodávky služeb, především v IT lze hodnotit různými způsoby. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak hodnotit vyzrálost služeb je metodika CMMI-SVC (Capability Maturity Model Integration for Services) se používá ke zlepšování procesů řízení a poskytování služeb v organizacích, které vyvíjejí, řídí a poskytují služby. Jedná se o proces zlepšování základních prvků obchodních činností k vytvoření efektivních procesů a pomáhá při nastavování cílů a priorit zlepšování. Poskytovatelé služeb potřebují mít stanoveny konzistentní měřítka (ukazatele) pro posouzení míry zlepšení.

Společnost Versa Systems Vám může pomoci zavést všech 16 klíčových procesů CMMI-SVC, nebo pouze některé z nich, včetně informačních materiálů pro specifické služby, vytvoření projektových strategií či pousezení a zlepšení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými firemními.